Cơ cấu tổ chức

 

Chức vụ/chức danh

Họ và Tên

Quyết định bổ nhiệm

Chuyên môn


Giám đốc

Trình Hoài Vinh


KS(XD), TC(VT-TB)

P. Giám đốc

Văn Quang Bảnh


CN-KT(TC-KT)

P. Giám đốc

Nguyễn Kim Thành


CN-KT(HC-SN)

PT. Điều độ - Thông tin

Trần Quốc Trung


CĐ Tin học

Trưởng P. ĐH liên tỉnh

Huỳnh Tấn Phúc


KS(AT-LĐ); TC(VT-TB)

Trưởng P. ĐH nội tỉnh

Nguyễn Minh Hoàng


CNKH(QTKD)

Phó Bến xe Hố Nai

Huỳnh Thanh NhànTrưởng Bến xe Phú Túc

Phạm Ngọc Bình


CĐ(LN); TC(VT-TB)

PT. Bến xe Vĩnh Cửu

Võ Trường K.Long


CN Luật

Trưởng Bến xe Cẩm Mỹ

Lê Minh Trung


TC(VT-TB)

P. Trưởng Trạm xăng dầu Mã Văn Quang
 

Số lượt truy cập


Hotline

Hotline: 02513 941 615
Email: benxebienhoa@gmail.com
Giám đốc: 02513.941.615
Phó GĐ (Bảnh): 02512.240.668
Phó GĐ (Thành): 02516.573.536
Phó GĐ (Vinh): 02516.566.507
Điều độ - Thông tin: 02516.566.537
Bộ phận tài vụ: 02516.566.698
Văn thư: 02513.843.397
Phòng Liên tỉnh: 02516.566.756
Phòng Buýt BH: 02516.566.876
BX Cẩm Mỹ: 02518.607.071
BX Hố Nai: 02513.881.507
BX Phú Túc: 02513.638.960
BX Vĩnh Cửu: 02512.240.688
Trạm xăng dầu: 02513.680.880

Quảng cáo


Giá xăng dầu

Bảng giá xăng dầu ngày: 22/01/2021
Mặt hàng Đơn giá (đồng/lít)
Xăng 95-III
Dầu DO 0.05s
Dầu 0.25
Dầu hỏa
Dầu thắng
Nhớt 10 vàng
Nhớt 40