Nội dung tin:

TRẠM XĂNG – DẦU BẾN XE THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Cung cấp các mặt hàng

TRẠM XĂNG – DẦU BẾN XE THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

 Cung cấp các mặt hàng:


Stt

Mặt hàng

Chủng loại

Giá

1

Xăng

A92

17.050

đ/l

2

Dầu

0,05

13.510

đ/l

3

Nhớt

Z68

55.000

đ/l

4

Nhớt

10 vàng

32.000

đ/l

5

Nhớt

40

37.000

đ/l

6

Nhớt Castrol N90

Bình 4l

360.000

đ

7

Nhớt Castrol N140

Bình 4l

370.000

đ

8

Nhớt Castrol ATF

Bình 1l

110.000

đ

9

Nhớt Castrol Power Scooter

Bình 1l

110.00

đ

10

Nhớt Dlow

Bình 5l

412.000

đ

11

Nhớt Dlow

Thùng 18l

1.090.000

đ

12

Nhớt Vista 300

Bình 1l

80.000

đ

13

Nhớt Havoline

Bình 1l

76.000

đ

14

Nhớt 50BP

 

1.080.000

đ

15

Dầu thắng

Bình 1l

50.000

đ

16

Mỡ bò vàng

Bịt/1kg

60.000

đ

17

Mỡ bò xanh

Bịt/1kg

24.000

đ

18

Mỡ bò vàng đóng bọc

Bịt/0,8kg

55.000

đ

Trạm xăng dầu

TRẠM XĂNG – DẦU BẾN XE THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Cung cấp các mặt hàng

Số lượt truy cập


Hotline

Hotline: 02513 941 615
Email: benxebienhoa@gmail.com
Giám đốc: 02513.941.615
Phó GĐ (Bảnh): 02512.240.668
Phó GĐ (Thành): 02516.573.536
Phó GĐ (Vinh): 02516.566.507
Điều độ - Thông tin: 02516.566.537
Bộ phận tài vụ: 02516.566.698
Văn thư: 02513.843.397
Phòng Liên tỉnh: 02516.566.756
Phòng Buýt BH: 02516.566.876
BX Cẩm Mỹ: 02518.607.071
BX Hố Nai: 02513.881.507
BX Phú Túc: 02513.638.960
BX Vĩnh Cửu: 02512.240.688
Trạm xăng dầu: 02513.680.880

Quảng cáo


Giá xăng dầu

Bảng giá xăng dầu ngày: 02/07/2022
Mặt hàng Đơn giá (đồng/lít)
Xăng 95-III
Dầu DO 0.05s
Dầu 0.25
Dầu hỏa
Dầu thắng
Nhớt 10 vàng
Nhớt 40