Văn bản ngoài ngành

Sắp xếp:
Giá dịch vụ 2016 của Bến xe thành phố Biên Hòa
Giá dịch vụ củ Bến xe thành phố Biên Hòa được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016
Ngày: 04/02/2016 15:11:30 Số lần xem : 5 Số lượt tải về:17 Xem Tải về
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 28/11/2013. Kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992. Tại kỳ họp thứ 6, Khóa XIII, ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013). Hiến pháp năm 2013, có 11 Chương, 120 Điều.
Ngày: 25/12/2015 11:06:56 Số lần xem : 14 Số lượt tải về:10 Xem Tải về
Thông tư số 77/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 77/2015/TT-BGTVT ngày 07/12/2015 của Bộ GTVT quy định về việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị
Ngày: 25/12/2015 11:05:55 Số lần xem : 10 Số lượt tải về:10 Xem Tải về
Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
Ngày: 25/12/2015 11:03:59 Số lần xem : 11 Số lượt tải về:10 Xem Tải về
Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ GTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Ngày: 25/12/2015 11:00:33 Số lần xem : 11 Số lượt tải về:11 Xem Tải về
Thông tư số 67/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 67/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy
Ngày: 25/12/2015 10:56:45 Số lần xem : 7 Số lượt tải về:11 Xem Tải về
Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ GTVT Quy định về nạo vét luồng thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.
Ngày: 25/12/2015 10:54:26 Số lần xem : 10 Số lượt tải về:8 Xem Tải về
Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Ngày: 25/12/2015 09:01:57 Số lần xem : 11 Số lượt tải về:6 Xem Tải về
Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kiểm tra và chế tạo xe công - te - nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải
Ngày: 25/12/2015 08:56:13 Số lần xem : 9 Số lượt tải về:33 Xem Tải về
Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 04/11/2015 của Bộ GTVT quy định về đường ngang
Ngày: 25/12/2015 08:53:25 Số lần xem : 8 Số lượt tải về:8 Xem Tải về
Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủ nội địa.
Ngày: 25/12/2015 08:49:19 Số lần xem : 9 Số lượt tải về:141 Xem Tải về
Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.
Ngày: 25/12/2015 08:47:11 Số lần xem : 8 Số lượt tải về:5 Xem Tải về
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Ngày: 03/12/2015 09:40:39 Số lần xem : 6 Số lượt tải về:6 Xem Tải về
Thông tư 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012
Ngày 30/10/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ
Ngày: 26/11/2015 08:34:29 Số lần xem : 8 Số lượt tải về:6 Xem Tải về
Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015
Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 hướng dẫn về vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.
Ngày: 25/11/2015 15:37:28 Số lần xem : 11 Số lượt tải về:8 Xem Tải về
12

Số lượt truy cập


Hotline

Hotline: 02513 941 615
Email: benxebienhoa@gmail.com
Giám đốc: 02513.941.615
Phó GĐ (Bảnh): 02512.240.668
Phó GĐ (Thành): 02516.573.536
Phó GĐ (Vinh): 02516.566.507
Điều độ - Thông tin: 02516.566.537
Bộ phận tài vụ: 02516.566.698
Văn thư: 02513.843.397
Phòng Liên tỉnh: 02516.566.756
Phòng Buýt BH: 02516.566.876
BX Cẩm Mỹ: 02518.607.071
BX Hố Nai: 02513.881.507
BX Phú Túc: 02513.638.960
BX Vĩnh Cửu: 02512.240.688
Trạm xăng dầu: 02513.680.880

Quảng cáo


Giá xăng dầu

Bảng giá xăng dầu ngày: 02/07/2022
Mặt hàng Đơn giá (đồng/lít)
Xăng 95-III
Dầu DO 0.05s
Dầu 0.25
Dầu hỏa
Dầu thắng
Nhớt 10 vàng
Nhớt 40