Văn bản trong ngành

Sắp xếp:
CV 743/SGTVT-VTPT công bố biểu đồ tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu
Ngày: 09/03/2016 14:50:29 Số lần xem : 6 Số lượt tải về:26 Xem Tải về
Quyết định số 853/QĐ-SGTVT điều chỉnh thời gian và tầng suất tuyến buýt số 5
Ngày: 09/03/2016 14:37:04 Số lần xem : 16 Số lượt tải về:28 Xem Tải về
Thông tư 92/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư 92/2015/TT-BGTVT ngày của Bộ GTVT ngày 31/12/2015 quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. Có hiệu lực từ ngày 01/2/2015
Ngày: 07/03/2016 14:18:42 Số lần xem : 6 Số lượt tải về:7 Xem Tải về
Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2016
Ngày: 07/03/2016 10:50:37 Số lần xem : 10 Số lượt tải về:9 Xem Tải về
Thông tư 73/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 11/11/2015 v/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bế xe khách. Sửa đổi lần 1 năm 2015.
Ngày: 18/12/2015 09:37:32 Số lần xem : 9 Số lượt tải về:6 Xem Tải về
Quyết định số 4083/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015
Quyết định số 4083/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải Phê duyệt Đề án Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bến xe khách
Ngày: 09/12/2015 14:23:44 Số lần xem : 6 Số lượt tải về:33 Xem Tải về
Quyết định số 6630/QĐ-SGTVT ngày 20/11/2015
Quyết định số 6630/QĐ-SGTVT ngày 20/11/2015 của Sở GTVT Đồng Nai ban hành Quy định nội quy khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày: 03/12/2015 10:10:24 Số lần xem : 11 Số lượt tải về:16 Xem Tải về
Thông tư 27/2015/TTBGTVT ngày 23/6/2015
Thông tư 27/2015/TTBGTVT ngày 23/6/2015 của Bộ GTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
Ngày: 03/12/2015 09:49:19 Số lần xem : 10 Số lượt tải về:8 Xem Tải về
Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015
Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ GTVT quy định việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe Quốc tế.
Ngày: 01/12/2015 13:58:10 Số lần xem : 11 Số lượt tải về:8 Xem Tải về
Thông tư 17/2012/TT-BGTVT ngày 22/5/2015
Thông tư 17/2012/TT-BGTVT ngày 22/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”
Ngày: 01/12/2015 13:57:55 Số lần xem : 12 Số lượt tải về:9 Xem Tải về
Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015
Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
Ngày: 01/12/2015 13:57:19 Số lần xem : 24 Số lượt tải về:96 Xem Tải về
Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Ngày: 25/11/2015 17:01:37 Số lần xem : 13 Số lượt tải về:10 Xem Tải về
Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014
Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế. Thông tư 86/2014/TT-BGTVT gồm có 06 Chương, 29 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2015.
Ngày: 25/11/2015 16:58:10 Số lần xem : 14 Số lượt tải về:9 Xem Tải về
Thông tư 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014
Thông tư 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý đường thủy nội địa. Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT gồm có 08 Chương, 32 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015. Sau khi Thông tư 70/2014/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011.
Ngày: 25/11/2015 16:57:07 Số lần xem : 12 Số lượt tải về:13 Xem Tải về
Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015
Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
Ngày: 25/11/2015 15:45:00 Số lần xem : 39 Số lượt tải về:26 Xem Tải về
123

Số lượt truy cập


Hotline

Hotline: 02513 941 615
Email: benxebienhoa@gmail.com
Giám đốc: 02513.941.615
Phó GĐ (Bảnh): 02512.240.668
Phó GĐ (Thành): 02516.573.536
Phó GĐ (Vinh): 02516.566.507
Điều độ - Thông tin: 02516.566.537
Bộ phận tài vụ: 02516.566.698
Văn thư: 02513.843.397
Phòng Liên tỉnh: 02516.566.756
Phòng Buýt BH: 02516.566.876
BX Cẩm Mỹ: 02518.607.071
BX Hố Nai: 02513.881.507
BX Phú Túc: 02513.638.960
BX Vĩnh Cửu: 02512.240.688
Trạm xăng dầu: 02513.680.880

Quảng cáo


Giá xăng dầu

Bảng giá xăng dầu ngày: 02/07/2022
Mặt hàng Đơn giá (đồng/lít)
Xăng 95-III
Dầu DO 0.05s
Dầu 0.25
Dầu hỏa
Dầu thắng
Nhớt 10 vàng
Nhớt 40