Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

– Tên đơn vị: Bến xe thành phố Biên Hòa

– Trụ sở văn phòng:

 • Địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 • Điện thoại: 025.13.84.33.97 – 19.00.65.97 – 19.00.67.86
 • Website: benxebienhoa.vn
 • Email: benxebienhoa@gmail.com;

– Mã số thuế: 3600436065

– Số tài khoản: 3751.0.1011747 tại Kho Bạc Nhà Nước Biên Hòa.

Bến xe thành phố Biên Hòa được Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai công nhận đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách loại 2 từ năm 2000.

Hiện nay, Bến xe thành phố Biên Hòa đang quản lý: 01 bến loại 2; 03 bến loại 4; 01 bến lại 5; 01 trạm Tàu – Xe; 03 trạm xe khách.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BẾN XE BIÊN HÒA

Bến xe thành phố Biên Hòa được thành lập theo Quyết định số 686/1998/QĐ-UBTP ngày 31/12/1998 của UBND thành phố Biên Hòa trên cơ sở tách bộ phận bến bãi của Ban Giao thông Công chánh Biên Hòa hình thành đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán độc lập trực thuộc UBND thành phố Biên Hòa.

Bến xe thành phố Biên Hòa được khởi công xây dựng từ năm 1998 trên lô đất toạ lạc tại số 4, đường Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Văn Trổi cũ), phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa với diện tích là 12.763,7 m2 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/11/2000. Cơ sở ban đầu gồm có: Bến xe Biên Hòa, Bến xe Hố Nai và Bến xe Nguyễn Văn Trị.

Đến năm 2002 Bến xe được UBND thành phố Biên Hòa giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hoạt động độc lập (Theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ). Từ đó, lãnh đạo bến xe đã mạnh dạn tìm mọi nguồn vốn để đầu tư thêm một số bến bãi. Cụ thể như sau:

– Năm 2007 hoàn thành đầu tư đưa vào hoạt động Bến xe Phú Túc – Huyện Định Quán – Đồng Nai

– Năm 2010 hoàn thành đầu tư đưa vào hoạt động Bến xe Vĩnh Cửu – Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai.

– Năm 2010 hoàn thành đầu tư đưa vào hoạt động Bến xe Cẩm Mỹ – Huyện Cẩm Mỹ – Đồng Nai.

Nâng tổng số bến hoạt động là 06 bến xe gồm: 01 bến loại 2, 04 bến loại 4 và 01 bến loại 5. Và đã đầu tư hợp tác kinh doanh thành lập thêm 01 Trạm xăng – dầu.

Và năm 2006, được sự chấp thuận của UBND thành phố Biên Hòa, Bến xe thành phố Biên Hòa thành lập mới Trung tâm Dịch vụ Vận tải Thương mại. Hiện nay, Bến xe thành phố Biên Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự đầu tư xây dựng theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

DANH SÁCH HỆ THỐNG BẾN XE

 1. Bến xe Biên Hòa
 2. Bến xe Hố Nai
 3. Bến xe Phú Túc
 4. Bến xe Cẩm Mỹ
 5. Bến xe Vĩnh Cửu
 6. Bến xe Biên Hòa 2
 7. Trạm Xe – Tàu Nguyễn Văn Trị
 8. Trạm Xăng – Dầu BX Biên Hòa